Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr.

Posted in Eisteddfod ffotograffiaeth

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau…

Posted in Bae Colwyn rygbi

Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf
rygbicymru

Posted in Bae Colwyn

LMS Stanier

Yn stemio drwy’r Bae, LMS Stanier. Gogoneddus.

Posted in Bae Colwyn cerddoriaeth Cymraeg lleol What's on?

Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud:

“‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu a hybu gweithgareddau diwylliannol yn y Bae. Y nod yw i annog aelodau’r gymuned, o wahanol gefndiroedd diwylliannol, i ddod i ddeall a pharchu ‘i gilydd yn well, er engrhaifft trwy ddysgu am draddodiadau celfyddydol a ieithyddol ei gilydd.

“Fel rhan o’r ymdrech hyn ‘rwyf yn awyddus i ehangu gwybodaeth o, a pharch at, hanes yr ardal, ac yn arbennig lle’r Gymraeg yn y gymuned. ‘Rydym yn cynnal Diwrnod Agored ar y 4ydd Gorffenaf yn ein lleoliad newydd yn 10 Greenfield Road, Bae Colwyn.  ‘Rwyf wrthi’n paratoi arddangosfa bychan i egluro tarddiad enwau llefydd lleol fel ‘Colwyn’ ac ‘Eirias’.”

Mae na ddawnsio o Sri Lanka, cyfle i drio caligraffeg, cerddoriaeth o’r 60au, ayb. Mwy o fanylion ar wefan NWAMI.

 

 

Posted in cerdiau post Glan Conwy

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn gyda golau a chysgod hyfryd.

Posted in Bae Colwyn

Poster LNWR

Llun o gerdyn post neu poster swyddogol yr LNWR – London and North West Railway – yn brolio harddwch y Bae.

Posted in Bae Colwyn

Hen siop recordiau Emyr ac Elwyn ym Mae Colwyn

Geraint Jarman a’r Cynghaneddwyr oedd fy hoff grŵp pan oeddwn i yn fy arddegau. Yn hen siop recordiau Emyr ac Elwyn oeddwn i fel arfer yn prynnu eu casetiau. Deuawd lleol oedd Emyr ac Elwyn. Nes i weithio gydag un ohonyn nhw – y diweddar Gari Williams – fel peirianydd sain yn BBC Bangor yn 1981. Cyflwynodd Gari sioe prynnu a gwerthu ar Radio Cymru adeg hynny.

Roedd na dipyn o brynnu recordiau’n mynd ymlaen yn y siop. Roeddwn i arfer bod yn roadie gyda band Gareth Gaz Top Jones: Backseat. Un o’r gigs sy’n aros yn y cof yw un gydag Amsterdam a Seventeen yn y Little Theatre, Rhyl. Prif leisydd Seventeen oedd Mike Peters. Newidiodd y grwp eu henw i The Alarm nes mlaen a nes i weithio gyda nhw ar fersiwn Cymreag o’u halbym Change Newid. Dwi’n cofio gweld Mike yn siopa am recordiau yn siop Emyr ac Elwyn yn ei siaced tweed yn y 70au.

Yn ogystal a rhedeg siop recordiau ym Mae Colwyn, diddanodd Emyr ac Elwyn mewn ambell noson lawen ar hyd arfordir gogledd Cymru yn y 60au/70au ac roedd eu cyfraniad i gymdeithas Cymraeg y cyfnod yn sylweddol.

emyracelwyn-sibrwd-llunNicDafis

Posted in Bae Colwyn bwyd lleol

Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni.

Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i trefnu ac yn cyfle gwych i bobl cymdeithasu yn y Gymraeg. Gall digwyddiad fod yn ginio syml yn eich gardd i barti stryd neu dathliad yn eich capel neu canolfan cymdeithasol lleol. Mae beth ‘dych hi’n gwneud a sut ‘dych chi’n paratoi i fynny i chi a does dim angen iddo gosti’r byd.

Ymwelwch â www.yciniomawr.com neu ffoniwch 0845 850 8181 i gofrestru eich diddordeb ac i archebu eich pecyn Cinio Mawr am ddim.

 

01/06/2014  Pics (C) Huw John, Cardiff. Tel: 07860 256991. MANDATORY BYLINE - HUW JOHN  The Big Lunch, Beda Road, Canton Findlay Howells-Aitken chalking.  From: mail@huwjohn.com 3 Towy Road, Llanishen, Cardiff CF14 0NS www.huwjohn.com
Llun hawlfraint Huw John. Cinio Mawr Ffordd Beda Treganna Caerdydd 2014. Findlay Howells-Aitken gyda sialc. www.huwjohn.com

Big Lunch 2015 cut out

Posted in cerdiau post Llanelian

Sgwar Llanelian

Y sgwar yng nghanol pentref Llanelian.