Archif Misol: Medi 2014

Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw