Archif Misol: Gorffennaf 2013

Hiwmor rheilffordd

Cartwn o hen ddyn gyda phen tost yn gorfod cerdded adref o’i wyliau ym Mae Colwyn am ei fod wedi gwario neu golli pob dimau.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Tai bach yr haf

Dwi’n cofio’r tai bychain  (chalets) yma ar ochr chwith ffordd y promenade wrth yrru o Hen Golwyn i Rhos on Sea. Dyma lun o c1960 sy’n dangos nhw yn eu anterth.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post, Hen Golwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhowch sylw