Dyfrliw o’r bont rheilffordd ym Mae Colwyn o 1886

1886dyfrliworbontrheilfford

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, dyfrliw | Rhowch sylw

Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

beachrdhengolwyn

Gan gwmni CS Longman

Cyhoeddwyd yn ffotograffiaeth, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Den darian enamel i ymwelwyr Bae Colwyn

charmanamel

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

enwaulleoedd

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau…

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf
rygbicymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, rygbi | Rhowch sylw

LMS Stanier

Yn stemio drwy’r Bae, LMS Stanier. Gogoneddus.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw