Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

beachrdhengolwyn

Gan gwmni CS Longman

Cyhoeddwyd yn ffotograffiaeth, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Den darian enamel i ymwelwyr Bae Colwyn

charmanamel

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

enwaulleoedd

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau…

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf
rygbicymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, rygbi | Rhowch sylw

LMS Stanier

Yn stemio drwy’r Bae, LMS Stanier. Gogoneddus.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud:

“‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu a hybu gweithgareddau diwylliannol yn y Bae. Y nod yw i annog aelodau’r gymuned, o wahanol gefndiroedd diwylliannol, i ddod i ddeall a pharchu ‘i gilydd yn well, er engrhaifft trwy ddysgu am draddodiadau celfyddydol a ieithyddol ei gilydd.

“Fel rhan o’r ymdrech hyn ‘rwyf yn awyddus i ehangu gwybodaeth o, a pharch at, hanes yr ardal, ac yn arbennig lle’r Gymraeg yn y gymuned. ‘Rydym yn cynnal Diwrnod Agored ar y 4ydd Gorffenaf yn ein lleoliad newydd yn 10 Greenfield Road, Bae Colwyn.  ‘Rwyf wrthi’n paratoi arddangosfa bychan i egluro tarddiad enwau llefydd lleol fel ‘Colwyn’ ac ‘Eirias’.”

Mae na ddawnsio o Sri Lanka, cyfle i drio caligraffeg, cerddoriaeth o’r 60au, ayb. Mwy o fanylion ar wefan NWAMI.

 

 

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerddoriaeth, Cymraeg, lleol, What's on? | Rhowch sylw