Posted in Bae Colwyn

Adeilad Rhydychen, Bae Colwyn

OxfordBuildingBaeColwyn

Dyma gynlluniau pensaer Booth, Chadwick and Porter o’r Oxford Building ym Mae Colwyn o 1897

Posted in Bae Colwyn

Capel Ebenezer, Hen Golwyn

jth00522llyfrgell-genedlaethol-cymru

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/18262

MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016
MANYLION TRWYDDEDU
Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Creative Archive License
Crëwyd gan: John Thomas, 1838-1905
Perchennog: NLW

Posted in Bae Colwyn

Hysbysebion Cymraeg Sŵ Bae Colwyn yn rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 1967

swbc-hawlfrainteist-ah_60_64

swbc-hawlfrainteist-ah_70_43

Hawlfraint Eisteddfod Genedlaethol, o wefan Casgliad y Werin

Posted in Bae Colwyn

Ffotograff o draeth Bae Colwyn ym 1895

tyfodbaecolwyn1895

Posted in Bae Colwyn dyfrliw

Dyfrliw o’r bont rheilffordd ym Mae Colwyn o 1886

1886dyfrliworbontrheilfford

Posted in ffotograffiaeth Hen Golwyn

Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

beachrdhengolwyn

Gan gwmni CS Longman

Posted in Bae Colwyn

Den darian enamel i ymwelwyr Bae Colwyn

charmanamel

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

enwaulleoedd

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn.