Posted in chwedlau cylch

Gwarth y llosgi sgidiau

Ar ochr ffordd Bwlch Crimea rhwng Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog, mae na lain o dir moel. Wrth edrych yn agosach fe welwch chi fod yna bedolau bychain yn y pridd. Mae’r stori tu ol i hwn yn un dwi’n cofio Nhaid yn adrodd pan oeddwn i’n hogyn bach yn mynd am drip dydd Sul yn y car gyda fo, y teulu a Nain.

crimea-darnmoel

crimea-pedolau crimea-pedol

 

Ar ôl y rhyfel, roedd yna dlodi ym Mlaenau Ffestiniog. Pan ddaeth y fyddin gyda llwyth o sgidiau i losgi, plediodd y bobl leol am gael cadw’r sgidiau. Ond fe fynnodd y fyddin fod angen llosgi pob esgid. Dywedodd un aelod lleol o’r gymuned yn gandryll: “Os losgwch chi’r esgidiau yna, neith ddim blewyn o laswellt tyfu yno byth eto “. Ac yn wir i chi, mae’r tir yn parhau yn foel yn y fan ble losgwyd yr esgidiau.

 

Llwyau 1912
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn.
Ac yn odiach fyth ydy’r testun:
“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Llwyau 1912
Llwyau 1912
Posted in cerdiau post Llanelian

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Posted in cerdiau post Llanddulas

Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo?

Posted in cerdiau post

Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw.

Posted in cerdiau post Hen Golwyn

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Tipyn o steil o 1906

Mae na dipyn o steil ynghylch y cerdyn post yma o’r dref.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Rheilffordd fel afon lydan

Beth sy’n arbennig am y llun ymao Fae Colwyn yw’r ffaith fod y rheilffordd yn domineiddio’r olygfa.

Tystiolaeth o bwysigrwydd y rheilffyrdd yn yr oes hynny.

Posted in Bae Colwyn

Tynnu llun o Erddi Bodnant

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth yng Ngerddi Bodnant, Glan Conwy.

Talebau £100 Cambrian Photography, Bae Colwyn, yw’r gwobrau. Hefyd mae ‘na gyfle i fynychu sesiwn hyfforddi gyda Pierino Algieri yn y Gerddi ar yr 31ain o Fai 2015.

Llun Bill Buck