Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd.

Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar economi i bobl lleol drwy creu cyfoeth yn lleol, adeiladu cwmniau bychain lleol, Angorau (ysbyty, coleg, cyflogwr mawr), gofal cymdeithasol a defnydd cynnaliadwy o asedau ac adnoddau naturiol.

Debyniodd BCT £13miliwn o’r Loteri Fawr er mwyn gallu rhoi £1milliwn yr un i 13 o ardaloedd yng Nghymru.

Mae ardal Glyn, ganol Bae Colwyn, yn un o’r 13 ardal. Ac yn cynrychioli Glyn, Bae Colwyn heddiw yng Nghaerdydd mae Chris Hemmings o’r dref.

Chris Hemmings o Fae Colwyn yn trafod maniffesto BCT

Cadwch golwg ar wefan BCT i weld y Maniffesto pan mae’n cael ei gyhoeddi ar wefan BCT. 

 

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875)

Golygfa o dai ym Mae Colwyn. Mae nant yn rhedeg islaw’r tai; mae rhai gwragedd yn sefyll wrth eu drysau a gellir gweld dillad yn sychu ar y leiniau dillad. Tynnwyd y ffotograff gan John Thomas.

llawrdre-llyfrgellgenedlaetholcymrugtj12910_2

 

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/1512
MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016
MANYLION TRWYDDEDU
Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru
All Rights Reserved.
Crëwyd gan: Thomas, John
Perchennog: The National Library of Wales

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn

gerddirfrenhinesbaecolwyn

Dyma lun hafaidd braf (o’r 1960/70au, mae’n debyg)  o Queens Gardens Bae Colwyn

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Sesiynau Arloesi Er Mwyn Arbed yn Llanrwst

Os oes gennych syniad all wella pethau i unigolion yng ngogledd Cymru a gall arbed arian, falle bydd gennych ddiddordeb yn y gyfres yma o weithdai Arloesi Er Mwyn Arbed am ddim yng Nglasdir, Llanrwst, dros yr wythnosau nesaf.
Dyma’r manylion: https://www.eventbrite.co.uk/o/y-lab-13007087697

 

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, Conwy, tech | Rhowch sylw

Heol Abergele, Bae Colwyn c1904

abergele-road-bae-colwyn-c1904llyfrgellgen


MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru
MANYLION TRWYDDEDU
Creative Archive License
Crëwyd gan: Unknown
Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Heol Mostyn, Bae Colwyn, tua 1908

mostyn-road-bae-colwyn-c1908llyfrgell-genedlaethol-cymru

MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru
MANYLION TRWYDDEDU
Creative Archive License
Crëwyd gan: Unknown
Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Adeilad Rhydychen, Bae Colwyn

OxfordBuildingBaeColwyn

Dyma gynlluniau pensaer Booth, Chadwick and Porter o’r Oxford Building ym Mae Colwyn o 1897

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Capel Ebenezer, Hen Golwyn

jth00522llyfrgell-genedlaethol-cymru

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/18262

MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016
MANYLION TRWYDDEDU
Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Creative Archive License
Crëwyd gan: John Thomas, 1838-1905
Perchennog: NLW

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Hysbysebion Cymraeg Sŵ Bae Colwyn yn rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 1967

swbc-hawlfrainteist-ah_60_64

swbc-hawlfrainteist-ah_70_43

Hawlfraint Eisteddfod Genedlaethol, o wefan Casgliad y Werin

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Ffotograff o draeth Bae Colwyn ym 1895

tyfodbaecolwyn1895

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw