Dadi ar goll

Cerdyn post gomig o bachgen bach yn wylo am ei fod wedi colli ei dad.

hogyn bach yn beichio crio

Posted in Bae Colwyn, cerdiau post | Leave a comment

Hwylio llongau bychain

Roedd hwylio llongau bychain yn boblogaedd ganol yr ugeinfed ganrif. Dyma ffoto o griw o hogiau mewn siorts a blazers yn gwneud hyn ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.

Parc Eirias hwylio modelau cychod

Posted in Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Leave a comment

Mapiau rhyngweithiol Cymraeg

Dim ond mapiau gydag enwau Saesneg sy’n hawdd mewnosod ar wefannau lleol Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae gallu dangos enwau llefydd Cymraeg ar fapiau rhyngweithiol yn bwysig dros ben.

Dyma newyddion am gam i’r cyfeirad cywir.

Mae ap mapiau Windows 8 Microsoft yn dangos dipyn go lew o enwau llefydd Cymraeg arnyn nhw wrth osod iaith Win8 i Gymraeg. Sbïwch ar hyn:


mapiau-app-bing

Mae’n ddiddorol i gymharu map ap Windows 8 Bing gyda’r un ardal ar Google maps. Dyma ran o Aberystwyth:

Aberystwyth ar fap rhyngweithiol Google i'r we: e.e. Queen Street

Aberystwyth ar fap rhyngweithiol Google i’r we: e.e. Queen Street


Bing CY

Aberystwyth ar ap Mapiau Bing Cymraeg: e.e. Morfa Mawr. Nodwch mai dim ond ar yr ap mae’r Gymraeg ar gael; nid ar fapiau Bing i’r we


Hyd y gwn i, fedrwch chi ddim mewnosod mapiau o ap mapiau Bing, ond mae’r ffaith fod yna fap rhyngweithio gydag enwau llefydd Cymraeg arno yn codi calon golygydd gwefan lleol BaeColwyn.com

O.N. Mae Google yn diweddaru eu mapiau nhw cyn hir medde’r erthygl yma o 19 Chwefror 2014.


Erthygl o Chwefror 2014. Gall pethau fod wedi newid erbyn i chi ddarllen hwn, hei lwc.

Posted in cylch, lleol, tech | Leave a comment

Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn.

Dwn i ddim beth yw’r beipen sy’n dod allan o gefn y trol ar y chwith.
Ydy o’n injian dan? Yn glanhau y ‘drains’? Y lori garffosiaeth?

Ffordd Coed Pella

Posted in Bae Colwyn, cerdiau post | 1 Comment

Cerdiau post aml-olygfa

Mae cerdiau post aml-olygfa wedi bod yn boblogaedd er talwm. Dyma un sy’n dagos ambell agwedd o Fae Colwyn, gan gynnwys y llyn llongau newydd (ar y pryd) ym Mharc Eirias.

multi-view o Fae Colwyn

Posted in Bae Colwyn, cerdiau post | Leave a comment

Hel Calennig

Blwyddyn Newydd Dda i chi ac i bawb sydd yn y ty….
Dyna’r cerdd hel calennig enwocaf yng Nghymru am wn i. Ond ches i hanes hel calennig ardal Glan Conwy cyn yr Ail Rhyfel Byd gan fy nhad.

Arferai John Emrys Williams godi’n gynnar achos yr ymwelydd cyntaf oedd fel arfer yn cael yr anrheg orau. Roedd un trigolyn arfer rhoi hanner coron iddo. Roedd hyn yn ffortiwn. Ond ateb eraill i’r dymuniad Blwyddyn Newydd Dda oedd:
“Yr un fath i chi a llawer iawn ohonyn nhw”

Hoff gerdd Calenig Dad oedd:

Fy nghlennig, fy nghlennig i’r Christmas Bocs
Mam yn ei sgidie a dad yn ei glocs.

calennig Cymreig. Oren, cloves a sinamonn

Posted in arferion, cerdd, Glan Conwy, hanes | Leave a comment

Hen lawlyfr

Geid i lwybrau gwledig yng nghyffiniau Bae Colwyn. Cyhoeddwyd gan y papur newydd Weekly News oddeutu 1935.

Cerdded yn y Bae, tua 1935

Posted in Bae Colwyn, llyfr | Leave a comment

Caffi Gloriosa

Ffefryn ymysg Cymry’r dref yw Caffi’r Gloriosa yn y ‘West End’. Lle da i gyfarfod Cymry eraill ac i gadw i fyny gyda’r clecs. Y scrambled eggs gorau ar yr arfordir medde nhw…

DIGITAL CAMERA

 

Posted in Bae Colwyn, bwyd | Leave a comment

Gwefan dwyieithog newydd am dreftadaeth Bae Colwyn

Wrth ymchilio hanes y dref, nes i ddarganfod gwefan dwyieithog Treftadaeth Bae Colwyn / Colwyn Bay Heritage sy’n llawn erthyglau, lluniau a hanesion diddorol am y dref.


colwynbayheritage


Mae aelodau o’r Grŵp Treftadaeth, ynghyd â gwirfoddolwyr o bob oedran, wedi bod yn brysur iawn yn creu y safle a hefyd yn recordio cyfweliadau gyda phobl leol, a rhai sydd wedi treulio amser ym Mae Colwyn ar wyliau neu’n gweithio, sydd oll wedi rhannu eu hatgofion am y dref.

Mae na orielau o luniau, dolenni, clipiau sain, ayb. Gwefan difyr dros ben.

Posted in Bae Colwyn, hanes, rhyfel | Leave a comment

Tîm Rygbi Tonga ym Mae Colwyn?

Mae hwn yn dipyn o ddirgelwch i mi, achos dwi di fethu ffeindio unrhyw sôn ar y we am hyn….

Mae gen i gof o wylio gem rygbi rhwng Tonga a thîm rygbi Gogledd Cymru ar faes Ysgol Rydal gyda nhad ar ddechrau’r 1970au. Ges i lofnodion aelodau’r tîm a Miss Tonga a oedd yn teithio gyda’r tîm. Nes i ddim cadw’r llyfr yma, gwaetha’r modd.

Does dim sôn am daith Tonga i Gymru adeg hynny ar wefan Undeb Rygbi Cymru. Falch am unrhyw wybodaeth. Diolch.

Posted in Bae Colwyn, rydal, rygbi | Leave a comment