Sgwar Llanelian

Y sgwar yng nghanol pentref Llanelian.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanelian | Gadael sylw

Gwarth y llosgi sgidiau

Ar ochr ffordd Bwlch Crimea rhwng Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog, mae na lain o dir moel. Wrth edrych yn agosach fe welwch chi fod yna bedolau bychain yn y pridd. Mae’r stori tu ol i hwn yn un dwi’n cofio Nhaid yn adrodd pan oeddwn i’n hogyn bach yn mynd am drip dydd Sul yn y car gyda fo, y teulu a Nain.

crimea-darnmoel

crimea-pedolau crimea-pedol

 

Ar ôl y rhyfel, roedd yna dlodi ym Mlaenau Ffestiniog. Pan ddaeth y fyddin gyda llwyth o sgidiau i losgi, plediodd y bobl leol am gael cadw’r sgidiau. Ond fe fynnodd y fyddin fod angen llosgi pob esgid. Dywedodd un aelod lleol o’r gymuned yn gandryll: “Os losgwch chi’r esgidiau yna, neith ddim blewyn o laswellt tyfu yno byth eto “. Ac yn wir i chi, mae’r tir yn parhau yn foel yn y fan ble losgwyd yr esgidiau.

 

Cyhoeddwyd yn chwedlau, cylch | Gadael sylw

“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn.
Ac yn odiach fyth ydy’r testun:
“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Llwyau 1912

Llwyau 1912

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | 1 Sylw

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanelian | Gadael sylw

Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo?

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanddulas | Gadael sylw

Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post | Gadael sylw

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Hen Golwyn | Gadael sylw

Tipyn o steil o 1906

Mae na dipyn o steil ynghylch y cerdyn post yma o’r dref.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Rheilffordd fel afon lydan

Beth sy’n arbennig am y llun ymao Fae Colwyn yw’r ffaith fod y rheilffordd yn domineiddio’r olygfa.

Tystiolaeth o bwysigrwydd y rheilffyrdd yn yr oes hynny.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw