Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Gadael sylw

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau…

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod, ffotograffiaeth | Gadael sylw

Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf
rygbicymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, rygbi | Gadael sylw

LMS Stanier

Yn stemio drwy’r Bae, LMS Stanier. Gogoneddus.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Gadael sylw

Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud:

“‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu a hybu gweithgareddau diwylliannol yn y Bae. Y nod yw i annog aelodau’r gymuned, o wahanol gefndiroedd diwylliannol, i ddod i ddeall a pharchu ‘i gilydd yn well, er engrhaifft trwy ddysgu am draddodiadau celfyddydol a ieithyddol ei gilydd.

“Fel rhan o’r ymdrech hyn ‘rwyf yn awyddus i ehangu gwybodaeth o, a pharch at, hanes yr ardal, ac yn arbennig lle’r Gymraeg yn y gymuned. ‘Rydym yn cynnal Diwrnod Agored ar y 4ydd Gorffenaf yn ein lleoliad newydd yn 10 Greenfield Road, Bae Colwyn.  ‘Rwyf wrthi’n paratoi arddangosfa bychan i egluro tarddiad enwau llefydd lleol fel ‘Colwyn’ ac ‘Eirias’.”

Mae na ddawnsio o Sri Lanka, cyfle i drio caligraffeg, cerddoriaeth o’r 60au, ayb. Mwy o fanylion ar wefan NWAMI.

 

 

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerddoriaeth, Cymraeg, lleol, What's on? | Gadael sylw

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn gyda golau a chysgod hyfryd.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Glan Conwy | Gadael sylw

Poster LNWR

Llun o gerdyn post neu poster swyddogol yr LNWR – London and North West Railway – yn brolio harddwch y Bae.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Gadael sylw

Hen siop recordiau Emyr ac Elwyn ym Mae Colwyn

Geraint Jarman a’r Cynghaneddwyr oedd fy hoff grŵp pan oeddwn i yn fy arddegau. Yn hen siop recordiau Emyr ac Elwyn oeddwn i fel arfer yn prynnu eu casetiau. Deuawd lleol oedd Emyr ac Elwyn. Nes i weithio gydag un ohonyn nhw – y diweddar Gari Williams – fel peirianydd sain yn BBC Bangor yn 1981. Cyflwynodd Gari sioe prynnu a gwerthu ar Radio Cymru adeg hynny.

Roedd na dipyn o brynnu recordiau’n mynd ymlaen yn y siop. Roeddwn i arfer bod yn roadie gyda band Gareth Gaz Top Jones: Backseat. Un o’r gigs sy’n aros yn y cof yw un gydag Amsterdam a Seventeen yn y Little Theatre, Rhyl. Prif leisydd Seventeen oedd Mike Peters. Newidiodd y grwp eu henw i The Alarm nes mlaen a nes i weithio gyda nhw ar fersiwn Cymreag o’u halbym Change Newid. Dwi’n cofio gweld Mike yn siopa am recordiau yn siop Emyr ac Elwyn yn ei siaced tweed yn y 70au.

Yn ogystal a rhedeg siop recordiau ym Mae Colwyn, diddanodd Emyr ac Elwyn mewn ambell noson lawen ar hyd arfordir gogledd Cymru yn y 60au/70au ac roedd eu cyfraniad i gymdeithas Cymraeg y cyfnod yn sylweddol.

emyracelwyn-sibrwd-llunNicDafis

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Gadael sylw

Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni.

Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i trefnu ac yn cyfle gwych i bobl cymdeithasu yn y Gymraeg. Gall digwyddiad fod yn ginio syml yn eich gardd i barti stryd neu dathliad yn eich capel neu canolfan cymdeithasol lleol. Mae beth ‘dych hi’n gwneud a sut ‘dych chi’n paratoi i fynny i chi a does dim angen iddo gosti’r byd.

Ymwelwch â www.yciniomawr.com neu ffoniwch 0845 850 8181 i gofrestru eich diddordeb ac i archebu eich pecyn Cinio Mawr am ddim.

 

01/06/2014  Pics (C) Huw John, Cardiff. Tel: 07860 256991. MANDATORY BYLINE - HUW JOHN  The Big Lunch, Beda Road, Canton Findlay Howells-Aitken chalking.  From: mail@huwjohn.com 3 Towy Road, Llanishen, Cardiff CF14 0NS www.huwjohn.com

Llun hawlfraint Huw John. Cinio Mawr Ffordd Beda Treganna Caerdydd 2014. Findlay Howells-Aitken gyda sialc. www.huwjohn.com

Big Lunch 2015 cut out

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, bwyd, lleol | Gadael sylw