Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanelian | Gadael sylw

Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo?

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanddulas | Gadael sylw

Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post | Gadael sylw

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Hen Golwyn | Gadael sylw

Tipyn o steil o 1906

Mae na dipyn o steil ynghylch y cerdyn post yma o’r dref.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Rheilffordd fel afon lydan

Beth sy’n arbennig am y llun ymao Fae Colwyn yw’r ffaith fod y rheilffordd yn domineiddio’r olygfa.

Tystiolaeth o bwysigrwydd y rheilffyrdd yn yr oes hynny.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Tynnu llun o Erddi Bodnant

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth yng Ngerddi Bodnant, Glan Conwy.

Talebau £100 Cambrian Photography, Bae Colwyn, yw’r gwobrau. Hefyd mae ‘na gyfle i fynychu sesiwn hyfforddi gyda Pierino Algieri yn y Gerddi ar yr 31ain o Fai 2015.

Llun Bill Buck

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Gadael sylw

Kistch Hen Golwyn

Ciwt yn de?

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Bae Colwyn o’r Flagstaff

Hen lun o’r dref o 1903 gyda neges cerdyn post ar flaen y cerdyn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw