Kistch Hen Golwyn

Ciwt yn de?

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Bae Colwyn o’r Flagstaff

Hen lun o’r dref o 1903 gyda neges cerdyn post ar flaen y cerdyn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

70 mlynedd ers D-Day

Dim ond eisiau rhannu dolen i hen stori ar y wefan hon er cof i Taid ar ddiwrnod y 5ed o Fehefin, 70 mlynedd ar ol y Normandy Landings:
http://www.baecolwyn.com/sul-y-cofio-o-glan-conwy-ir-ail-ryfel-byd.html
teulutaid

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Gadael sylw

Baner yn chwifio

Cerdyn post Valentine wedi’i gyhoeddi gan John Hoskin o’r dref.
Ffordd yr Orsaf gyda baner anferth yn chwifio uwchben y stryd o’r ochr chwith.

Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Hwylio’n braf

Dau fodel o long hwylio yn symud yn braf ar lyn Parc Eirias.
Hwylio modelau ar lyn Parc Eirias

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn.
Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Dingle - dim dyddiad

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post, ffotograffiaeth, Hen Golwyn | Gadael sylw

Dadi ar goll

Cerdyn post gomig o bachgen bach yn wylo am ei fod wedi colli ei dad.

hogyn bach yn beichio crio

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Gadael sylw

Hwylio llongau bychain

Roedd hwylio llongau bychain yn boblogaedd ganol yr ugeinfed ganrif. Dyma ffoto o griw o hogiau mewn siorts a blazers yn gwneud hyn ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.

Parc Eirias hwylio modelau cychod

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Gadael sylw

Mapiau rhyngweithiol Cymraeg

Dim ond mapiau gydag enwau Saesneg sy’n hawdd mewnosod ar wefannau lleol Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae gallu dangos enwau llefydd Cymraeg ar fapiau rhyngweithiol yn bwysig dros ben.

Dyma newyddion am gam i’r cyfeirad cywir.

Mae ap mapiau Windows 8 Microsoft yn dangos dipyn go lew o enwau llefydd Cymraeg arnyn nhw wrth osod iaith Win8 i Gymraeg. Sbïwch ar hyn:


mapiau-app-bing

Mae’n ddiddorol i gymharu map ap Windows 8 Bing gyda’r un ardal ar Google maps. Dyma ran o Aberystwyth:

Aberystwyth ar fap rhyngweithiol Google i'r we: e.e. Queen Street

Aberystwyth ar fap rhyngweithiol Google i’r we: e.e. Queen Street


Bing CY

Aberystwyth ar ap Mapiau Bing Cymraeg: e.e. Morfa Mawr. Nodwch mai dim ond ar yr ap mae’r Gymraeg ar gael; nid ar fapiau Bing i’r we


Hyd y gwn i, fedrwch chi ddim mewnosod mapiau o ap mapiau Bing, ond mae’r ffaith fod yna fap rhyngweithio gydag enwau llefydd Cymraeg arno yn codi calon golygydd gwefan lleol BaeColwyn.com

O.N. Mae Google yn diweddaru eu mapiau nhw cyn hir medde’r erthygl yma o 19 Chwefror 2014.


Erthygl o Chwefror 2014. Gall pethau fod wedi newid erbyn i chi ddarllen hwn, hei lwc.

Cyhoeddwyd yn cylch, lleol, tech | Gadael sylw

Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn.

Dwn i ddim beth yw’r beipen sy’n dod allan o gefn y trol ar y chwith.
Ydy o’n injian dan? Yn glanhau y ‘drains’? Y lori garffosiaeth?

Ffordd Coed Pella

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | 1 Sylw