Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn

gerddirfrenhinesbaecolwyn

Dyma lun hafaidd braf (o’r 1960/70au, mae’n debyg)  o Queens Gardens Bae Colwyn

Posted in ffotograffiaeth Hen Golwyn

Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

beachrdhengolwyn

Gan gwmni CS Longman

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr.

Posted in Eisteddfod ffotograffiaeth

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau…

Posted in Bae Colwyn cerdiau post ffotograffiaeth Hen Golwyn

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn.
Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Dingle - dim dyddiad
Parc Eirias hwylio modelau cychod
Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Hwylio llongau bychain

Roedd hwylio llongau bychain yn boblogaedd ganol yr ugeinfed ganrif. Dyma ffoto o griw o hogiau mewn siorts a blazers yn gwneud hyn ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.

Parc Eirias hwylio modelau cychod

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Tyfod o’r mor

Un o lwyddiannau’r haf heulog hon oedd tyfod euraidd glan mor Bae Colwyn. Cafodd ei bwmpio o’r mor er mwyn gorchuddio’r cerrig bychain, ond mae’n amlwg fod ymwelwyr i’r dref wedi gwerthfawrogi’r tyfod ffres.

traeth Bae Colwyn yn yr haf 2013

Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn

Bryn Euryn 1908
Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Bryn Euryn 1908

Y bryn hanesyddol Bryn Euryn ar ochr gorllewinol y dref. Ffoto o 1908.

Bryn Euryn 1908

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Pier Bae Colwyn, tua 1890, o’r orsaf drenau

Y Prom, y Pier a’r Pafiliwn. Llun Library of Congress 1890-1900. Tynnwyd y llun o’r orsaf drenau.

Bae Colwyn Y Prom, y Pier a'r Pafiliwn. Llun Library of Congress 1890-1900.

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth hanes

Prydain o’r Awyr

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru newydd gyhoeddi gwefan gyda chasgliad digidol o luniau o’r wlad o’r awyr – aeriel photos fel rhain:

Hawlfraint y Goron
Hawlfraint y Goron

Hawlfraint y Goron

Hawlfraint y Goron


Uchod: llun o dyrfaoedd ar y prom ar ymweliad Tywysog Cymru (aeth ymlaen i fod yn Edward VIII) i Fae Colwyn ym mis Tachwedd 1923.

Mae na fwy o luniau ar wefan Prydain o’r Awyr.