Archifau Categori: Bae Colwyn

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd. Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar economi i bobl lleol drwy creu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875)

Golygfa o dai ym Mae Colwyn. Mae nant yn rhedeg islaw’r tai; mae rhai gwragedd yn sefyll wrth eu drysau a gellir gweld dillad yn sychu ar y leiniau dillad. Tynnwyd y ffotograff gan John Thomas.   o https://www.casgliadywerin.cymru/items/1512 MANYLION … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn

Dyma lun hafaidd braf (o’r 1960/70au, mae’n debyg)  o Queens Gardens Bae Colwyn

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Sesiynau Arloesi Er Mwyn Arbed yn Llanrwst

Os oes gennych syniad all wella pethau i unigolion yng ngogledd Cymru a gall arbed arian, falle bydd gennych ddiddordeb yn y gyfres yma o weithdai Arloesi Er Mwyn Arbed am ddim yng Nglasdir, Llanrwst, dros yr wythnosau nesaf. Dyma’r … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, Conwy, tech | Rhowch sylw

Heol Abergele, Bae Colwyn c1904

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Heol Mostyn, Bae Colwyn, tua 1908

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Adeilad Rhydychen, Bae Colwyn

Dyma gynlluniau pensaer Booth, Chadwick and Porter o’r Oxford Building ym Mae Colwyn o 1897

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Capel Ebenezer, Hen Golwyn

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/18262 MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016 MANYLION TRWYDDEDU Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru Creative Archive License Crëwyd gan: John Thomas, 1838-1905 Perchennog: NLW

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Hysbysebion Cymraeg Sŵ Bae Colwyn yn rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 1967

Hawlfraint Eisteddfod Genedlaethol, o wefan Casgliad y Werin

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw

Ffotograff o draeth Bae Colwyn ym 1895

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn | Rhowch sylw