Archif Misol: Medi 2012

O na fydda’i’n haf o hyd

Dyma olygfa o’r dref o’ch ucheldir. Dwi’n hoffi’r ddynes ar waelod y llun yn mynd a’i chi terriar am dro yn ei dillad gorau.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw