Archif Misol: Chwefror 2018

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd. Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar economi i bobl lleol drwy creu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, Hen Golwyn | Rhowch sylw