Archifau Categori: cerdiau post

Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn gyda golau a chysgod hyfryd.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Glan Conwy | Rhowch sylw

Sgwar Llanelian

Y sgwar yng nghanol pentref Llanelian.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanelian | Rhowch sylw

“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn. Ac yn odiach fyth ydy’r testun: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | 1 Sylw

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanelian | Rhowch sylw

Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo?

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Llanddulas | 1 Sylw

Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post | Rhowch sylw

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Hen Golwyn | Rhowch sylw