Archif Misol: Medi 2013

Pram ar Station Rd.

Golygfa o Ffordd yr Orsaf.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw