Archif Misol: Mehefin 2012

Nant y Glyn

Roedd yr hen rodfa yma yn Nant-y-Glyn, dan gysgod coed, yn bwnc poblogaedd ymysg ffotograffwyr cerdiau post Edwardianaidd. Un o 1909 yw hwn.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw