Archifau Categori: cylch

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd. Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar economi i bobl lleol drwy creu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Gwarth y llosgi sgidiau

Ar ochr ffordd Bwlch Crimea rhwng Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog, mae na lain o dir moel. Wrth edrych yn agosach fe welwch chi fod yna bedolau bychain yn y pridd. Mae’r stori tu ol i hwn yn un dwi’n cofio … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn chwedlau, cylch | Rhowch sylw

Mapiau rhyngweithiol Cymraeg

Dim ond mapiau gydag enwau Saesneg sy’n hawdd mewnosod ar wefannau lleol Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae gallu dangos enwau llefydd Cymraeg ar fapiau rhyngweithiol yn bwysig dros ben. Dyma newyddion am gam i’r cyfeirad cywir. Mae ap … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn cylch, lleol, tech | Rhowch sylw

Map yn dangos hen gantrefi Cymru

Gyda diolch i Phil Mountain o gyngor sir Caerffili, dyma fap yn dangos hen gantrefi Cymru yn dangos mai yng nghantref y Rhos oedd Bae Colwyn. Cliciwch ar y llun i weld y map mawr. Atodiad: Yn dilyn y cwestiynau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, hanes, Llandrillo-yn-Rhos, lleol | 4 Sylw

Cei Conwy

Dyma lun paent-olew o Gei Conwy o’r 1950au o gasgliad Colin Knowlson, perchennog Slaters of Abergele. Mae Colin a’i dad o’i flaen wedi comisiynu artistiaid lleol – dros y blynyddoedd – i lunio gwaith a gafodd ei arddangos yn ‘showrooms’ … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Conwy, cylch | Rhowch sylw

Hywel Gwynfryn ar draeth Bae Colwyn

Bydd Hywel Gwynfryn, Radio Cymru, yn darlledu’n fyw ar y traeth ym Mae Colwyn ar Dydd Gwener Mehefin 10fed fel rhan o Daith y Saith Traeth. Bu ei gynhyrchydd mewn cysylltiad i ofyn am awgrymiadau – cymeriadau’r cylch – i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, lleol | Rhowch sylw

Sinemâu Bae Colwyn

Bu Dad yn sôn yn ddiweddar am rai o sinemâu yr ardal: Arcadia – to fflat mwyaf Ewrop yn ôl y sôn pan adeiladwyd ger yr hen swyddfa bost. Newidiodd enw’r sinema i The Wedgewood. Dwi’n cofio gwylio sawl ffilm … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, dyfrliw, Hen Golwyn, lleol | Rhowch sylw

Dwi’n dod o Rhyl

Sesiwn Unnos gan MC Mabon, Tesni Jones, Ceri Bostock, Ed Holden a David Wrench ar C2 Radio Cymru – “Dwi’n dod o Rhyl”. Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn cerddoriaeth, cylch | Rhowch sylw