Archif Misol: Hydref 2013

Bryn Euryn 1908

Y bryn hanesyddol Bryn Euryn ar ochr gorllewinol y dref. Ffoto o 1908.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, ffotograffiaeth | Rhowch sylw

Beicio ym 1910

O’r flwyddyn 1910 dyma lun o’r ffordd i’r glan mor yn Hen Golwyn gyda merch a’i beic ar yr ochr chwith.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw