Archif Misol: Chwefror 2016

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw