Archif Misol: Mai 2014

Baner yn chwifio

Cerdyn post Valentine wedi’i gyhoeddi gan John Hoskin o’r dref. Ffordd yr Orsaf gyda baner anferth yn chwifio uwchben y stryd o’r ochr chwith.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Hwylio’n braf

Dau fodel o long hwylio yn symud yn braf ar lyn Parc Eirias.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn. Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post, ffotograffiaeth, Hen Golwyn | Rhowch sylw