Archif Misol: Tachwedd 2014

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Hen Golwyn | Rhowch sylw