Archifau Categori: lleol

Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud: “‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerddoriaeth, Cymraeg, lleol, What's on? | Rhowch sylw

Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni. Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, bwyd, lleol | Rhowch sylw

Mapiau rhyngweithiol Cymraeg

Dim ond mapiau gydag enwau Saesneg sy’n hawdd mewnosod ar wefannau lleol Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae gallu dangos enwau llefydd Cymraeg ar fapiau rhyngweithiol yn bwysig dros ben. Dyma newyddion am gam i’r cyfeirad cywir. Mae ap … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn cylch, lleol, tech | Rhowch sylw

Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg

1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein  2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’ 3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael  (gweler traethawd Jeremy Evas ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn lleol, tech | Rhowch sylw

Y byd tra-leol yn fwrlwm llwyr

Mae ‘na lot yn mynd ymlaen ym myd tra-leol / #hyperlocal yng Nghymru yn ystod yr wythnos nesaf: 16 Ionawr, Caerdydd – Prifysgol Caerdydd yn cynnal Cynhadledd Newyddiaduraeth Gymunedol ac yn lansio eu canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol newydd sbon. Mae Dylan … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn lleol | 1 Sylw

Map yn dangos hen gantrefi Cymru

Gyda diolch i Phil Mountain o gyngor sir Caerffili, dyma fap yn dangos hen gantrefi Cymru yn dangos mai yng nghantref y Rhos oedd Bae Colwyn. Cliciwch ar y llun i weld y map mawr. Atodiad: Yn dilyn y cwestiynau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, hanes, Llandrillo-yn-Rhos, lleol | 4 Sylw

Sul y Cofio – o Glan Conwy i’r Ail Ryfel Byd

A hithau’n Sul y Cofio, dyma stori fy Nhaid, a oedd yn ‘signalman’ ar fwrdd HMS Diadem yn ystod yr Ail Rhyfel Byd. Un o Glan Conwy oedd John Emrys Williams. Gadawodd ei wraig Mary a’i blant Hugh, John a … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Glan Conwy, hanes, lleol, rhyfel | Rhowch sylw

Hywel Gwynfryn ar draeth Bae Colwyn

Bydd Hywel Gwynfryn, Radio Cymru, yn darlledu’n fyw ar y traeth ym Mae Colwyn ar Dydd Gwener Mehefin 10fed fel rhan o Daith y Saith Traeth. Bu ei gynhyrchydd mewn cysylltiad i ofyn am awgrymiadau – cymeriadau’r cylch – i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, lleol | Rhowch sylw

Sinemâu Bae Colwyn

Bu Dad yn sôn yn ddiweddar am rai o sinemâu yr ardal: Arcadia – to fflat mwyaf Ewrop yn ôl y sôn pan adeiladwyd ger yr hen swyddfa bost. Newidiodd enw’r sinema i The Wedgewood. Dwi’n cofio gwylio sawl ffilm … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, dyfrliw, Hen Golwyn, lleol | Rhowch sylw

Sut i greu blog lleol Cymraeg

Mae Carl Morris newydd gyhoeddi tudalen ar Hedyn sy’n egluro sut i sefydlu blog lleol fel BaeColwyn.com. Bues i yn Talk About Local ddydd Sadwrn a bu trafodaeth ddwys am ein traddodiad Papurau Bro. Yn ogystal â blogiau lleol, oni fyddai’n … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Cymraeg, lleol | 2 Sylw