Archif Misol: Ionawr 2013

Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg

1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein  2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’ 3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael  (gweler traethawd Jeremy Evas ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn lleol, tech | Rhowch sylw

Y byd tra-leol yn fwrlwm llwyr

Mae ‘na lot yn mynd ymlaen ym myd tra-leol / #hyperlocal yng Nghymru yn ystod yr wythnos nesaf: 16 Ionawr, Caerdydd – Prifysgol Caerdydd yn cynnal Cynhadledd Newyddiaduraeth Gymunedol ac yn lansio eu canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol newydd sbon. Mae Dylan … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn lleol | 1 Sylw

Yr hen storfa fwyd ger y Black Cat

Adeg yr Air Rhyfel Byd, roedd angen adeilad i gadw emergency rations. A dyma ble roedd y tuniau o fwyd yn cael eu cadw. Dwn i’m beth sy’n digwydd yn yr adeilad yma heddiw…

Cyhoeddwyd yn Glan Conwy, hanes | Rhowch sylw

Map yn dangos hen gantrefi Cymru

Gyda diolch i Phil Mountain o gyngor sir Caerffili, dyma fap yn dangos hen gantrefi Cymru yn dangos mai yng nghantref y Rhos oedd Bae Colwyn. Cliciwch ar y llun i weld y map mawr. Atodiad: Yn dilyn y cwestiynau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, hanes, Llandrillo-yn-Rhos, lleol | 4 Sylw

“Tarts and Tea”

Dwi’n credu mai Tarts and Tea yw’r arwydd ar y caffi ar y chwith. Dyma Beach Rd yn 1924 yn ei ogoniant.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw

Llun du a gwyn o waelod hen dref Hen Golwyn

Ffoto du a gwyn o’r hen bentref, Hen Golwyn. Mae’r ffigyrau o’r dyn yn y blaen a’r plant yn y cefn yn gwneud y llun yma’n un reit ddiddorol.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post | Rhowch sylw