Archifau Categori: Hen Golwyn

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd. Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar economi i bobl lleol drwy creu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

Gan gwmni CS Longman

Cyhoeddwyd yn ffotograffiaeth, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Cyhoeddwyd yn cerdiau post, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn. Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post, ffotograffiaeth, Hen Golwyn | Rhowch sylw

Tai bach yr haf

Dwi’n cofio’r tai bychain  (chalets) yma ar ochr chwith ffordd y promenade wrth yrru o Hen Golwyn i Rhos on Sea. Dyma lun o c1960 sy’n dangos nhw yn eu anterth.

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cerdiau post, Hen Golwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhowch sylw

Sinemâu Bae Colwyn

Bu Dad yn sôn yn ddiweddar am rai o sinemâu yr ardal: Arcadia – to fflat mwyaf Ewrop yn ôl y sôn pan adeiladwyd ger yr hen swyddfa bost. Newidiodd enw’r sinema i The Wedgewood. Dwi’n cofio gwylio sawl ffilm … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bae Colwyn, cylch, dyfrliw, Hen Golwyn, lleol | Rhowch sylw