Posted in Bae Colwyn bwyd lleol

Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni.

Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i trefnu ac yn cyfle gwych i bobl cymdeithasu yn y Gymraeg. Gall digwyddiad fod yn ginio syml yn eich gardd i barti stryd neu dathliad yn eich capel neu canolfan cymdeithasol lleol. Mae beth ‘dych hi’n gwneud a sut ‘dych chi’n paratoi i fynny i chi a does dim angen iddo gosti’r byd.

Ymwelwch â www.yciniomawr.com neu ffoniwch 0845 850 8181 i gofrestru eich diddordeb ac i archebu eich pecyn Cinio Mawr am ddim.

 

01/06/2014  Pics (C) Huw John, Cardiff. Tel: 07860 256991. MANDATORY BYLINE - HUW JOHN  The Big Lunch, Beda Road, Canton Findlay Howells-Aitken chalking.  From: mail@huwjohn.com 3 Towy Road, Llanishen, Cardiff CF14 0NS www.huwjohn.com
Llun hawlfraint Huw John. Cinio Mawr Ffordd Beda Treganna Caerdydd 2014. Findlay Howells-Aitken gyda sialc. www.huwjohn.com

Big Lunch 2015 cut out

Posted in Bae Colwyn bwyd

Caffi Gloriosa

Ffefryn ymysg Cymry’r dref yw Caffi’r Gloriosa yn y ‘West End’. Lle da i gyfarfod Cymry eraill ac i gadw i fyny gyda’r clecs. Y scrambled eggs gorau ar yr arfordir medde nhw…

DIGITAL CAMERA

 

Posted in Bae Colwyn bwyd

Smorgasbord ym Mharc Eirias

Rhywbryd yn fy mhlentyndod, mae gen i gof fod Mam a Dad wedi mynd a ni am ginio Sul i’r Four Oaks ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Roedd na ‘menu’ newydd: Smörgåsbord; bwffe o Sweden; talu un pris a bwyta llond eich bol. Raedd ‘na grafadlacs, bara rhyg, penwaig wedi biclo, ayb

Mae’r Four Oaks wedi diflannu bellach, ond dwi dal i gofio’r cinio Sul yna nol yn y 70au.

Four Oaks, Parc Eirias, Bae Colwyn (chwith). Sgets gan Harry Gee.
Four Oaks, Parc Eirias, Bae Colwyn (chwith). Sgets gan Harry Gee.