Map yn dangos hen gantrefi Cymru

Gyda diolch i Phil Mountain o gyngor sir Caerffili, dyma fap yn dangos hen gantrefi Cymru yn dangos mai yng nghantref y Rhos oedd Bae Colwyn. Cliciwch ar y llun i weld y map mawr.

Hen Siroedd Cymru gyda diolch i Phil Mountain

Atodiad: Yn dilyn y cwestiynau yn y Sylwadau, nes i gysylltu â Phil Mountain i ofyn am y map. Dyma ei ateb:
“‘Dwi wedi findio y map  ar y We cwpl o flynyddoedd yn ôl.  Ni allaf gofio o ble nawr.  ‘Dwi’n cywiro un neu ddau o enwau, ee, roedd ‘Iâl’ sillafu’n anghywir fel ‘Yale’.  ‘Dwi wedi atodi fersiwn arall sydd fwy neu lai yr un fath.  Ceir mwy o wybodaeth yma: http://cy.wikipedia.org/wiki/Cantrefi_a_chymydau_Cymru.   Rydym yn edrych ar y cyfnod rhwng y chweched ac unfed ar ddeg ganrifoedd cyn cychwyn y Normaniaid ymyrryd.  Mae enwau, wrth gwrs, yn dal i fyw.”

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bae Colwyn, cylch, hanes, Llandrillo-yn-Rhos, lleol. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

 1. Dywedodd Rhys :

  Dw i’n credu mai ‘cantrefi‘ ydy’r rhain ac nid siroedd. Mae erthygl am gantref Rhos ar y Wicipedia.

  Wyt ti’n gwybod o ba lyfr ddaeth y map?

  • Dywedodd melyn :

   Diolch Rhys. Na’i tweak back i’r pennawd. Fel pdf gan Phil Mountain ddaeth y map; dim syniad sori o ba lyfr y daeth. Gobeithio dy weld yn Haciaith13 yn Aber.

  • Dywedodd melyn :

   Dwi ‘di holi Phil bellach ac wedi atodi ei ymateb i’r post gwreiddiol.

 2. Dywedodd Rhys :

  Diolch am y diweddariad. Gobeithio bydd Phil yn gallu rhannu unrhyw ddarganfyddiadau newydd gyda ni drwy ymhelaethu ar yr erthygl(au) Wicipedia!

  Fydda i ddim yn Hacio’r Iaith eleni yn anffodus, ond bydda i yna mewn ysbryd – ac yn gobeithio bydd digonedd o flogio byw 😉

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *