Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Tipyn o steil o 1906

Mae na dipyn o steil ynghylch y cerdyn post yma o’r dref.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Rheilffordd fel afon lydan

Beth sy’n arbennig am y llun ymao Fae Colwyn yw’r ffaith fod y rheilffordd yn domineiddio’r olygfa.

Tystiolaeth o bwysigrwydd y rheilffyrdd yn yr oes hynny.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Kistch Hen Golwyn

Ciwt yn de?

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Bae Colwyn o’r Flagstaff

Hen lun o’r dref o 1903 gyda neges cerdyn post ar flaen y cerdyn.

Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Baner yn chwifio

Cerdyn post Valentine wedi’i gyhoeddi gan John Hoskin o’r dref.
Ffordd yr Orsaf gyda baner anferth yn chwifio uwchben y stryd o’r ochr chwith.

Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn

Hwylio modelau ar lyn Parc Eirias
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Hwylio’n braf

Dau fodel o long hwylio yn symud yn braf ar lyn Parc Eirias.
Hwylio modelau ar lyn Parc Eirias

Posted in Bae Colwyn cerdiau post ffotograffiaeth Hen Golwyn

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn.
Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Dingle - dim dyddiad
hogyn bach yn beichio crio
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Dadi ar goll

Cerdyn post gomig o bachgen bach yn wylo am ei fod wedi colli ei dad.

hogyn bach yn beichio crio

Ffordd Coed Pella
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn.

Dwn i ddim beth yw’r beipen sy’n dod allan o gefn y trol ar y chwith.
Ydy o’n injian dan? Yn glanhau y ‘drains’? Y lori garffosiaeth?

Ffordd Coed Pella