Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Yr hen bentref, Hen Golwyn

Yr hen bentref, Hen Golwyn, o oes y porthmyn efallai…:-?

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth hanes

Prydain o’r Awyr

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru newydd gyhoeddi gwefan gyda chasgliad digidol o luniau o’r wlad o’r awyr – aeriel photos fel rhain:

Hawlfraint y Goron
Hawlfraint y Goron

Hawlfraint y Goron

Hawlfraint y Goron


Uchod: llun o dyrfaoedd ar y prom ar ymweliad Tywysog Cymru (aeth ymlaen i fod yn Edward VIII) i Fae Colwyn ym mis Tachwedd 1923.

Mae na fwy o luniau ar wefan Prydain o’r Awyr.