Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Hiwmor rheilffordd

Cartwn o hen ddyn gyda phen tost yn gorfod cerdded adref o’i wyliau ym Mae Colwyn am ei fod wedi gwario neu golli pob dimau.

heb gerdyn post ddigri

tai bach yr haf
Posted in Bae Colwyn cerdiau post Hen Golwyn Llandrillo-yn-Rhos

Tai bach yr haf

Dwi’n cofio’r tai bychain  (chalets) yma ar ochr chwith ffordd y promenade wrth yrru o Hen Golwyn i Rhos on Sea. Dyma lun o c1960 sy’n dangos nhw yn eu anterth.

tai bach yr haf