Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Pier Bae Colwyn, tua 1890, o’r orsaf drenau

Y Prom, y Pier a’r Pafiliwn. Llun Library of Congress 1890-1900. Tynnwyd y llun o’r orsaf drenau.

Bae Colwyn Y Prom, y Pier a'r Pafiliwn. Llun Library of Congress 1890-1900.

ding-dong yn y Dingle
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Mewn harmoni gyda’r Welsh Lady

Mae’r dyn yn dal yn dynn (armlock?) yn llaw y ddynes Gymreig ac yn cuddio ar y chwith mae na ddyn arall gyda barf. Wow.
Ding-dong yn y Dingle.

ding-dong yn y Dingle