Posted in Bae Colwyn hanes rhyfel

Gwefan dwyieithog newydd am dreftadaeth Bae Colwyn

Wrth ymchilio hanes y dref, nes i ddarganfod gwefan dwyieithog Treftadaeth Bae Colwyn / Colwyn Bay Heritage sy’n llawn erthyglau, lluniau a hanesion diddorol am y dref.


colwynbayheritage


Mae aelodau o’r Grŵp Treftadaeth, ynghyd â gwirfoddolwyr o bob oedran, wedi bod yn brysur iawn yn creu y safle a hefyd yn recordio cyfweliadau gyda phobl leol, a rhai sydd wedi treulio amser ym Mae Colwyn ar wyliau neu’n gweithio, sydd oll wedi rhannu eu hatgofion am y dref.

Mae na orielau o luniau, dolenni, clipiau sain, ayb. Gwefan difyr dros ben.

Posted in Bae Colwyn rydal rygbi

Tîm Rygbi Tonga ym Mae Colwyn?

Mae hwn yn dipyn o ddirgelwch i mi, achos dwi di fethu ffeindio unrhyw sôn ar y we am hyn….

Mae gen i gof o wylio gem rygbi rhwng Tonga a thîm rygbi Gogledd Cymru ar faes Ysgol Rydal gyda nhad ar ddechrau’r 1970au. Ges i lofnodion aelodau’r tîm a Miss Tonga a oedd yn teithio gyda’r tîm. Nes i ddim cadw’r llyfr yma, gwaetha’r modd.

Does dim sôn am daith Tonga i Gymru adeg hynny ar wefan Undeb Rygbi Cymru. Falch am unrhyw wybodaeth. Diolch.

Posted in Cymraeg tech

Cyflwyniad i gynhadledd EduWiki 2013

Daeth EduWiki 2013 i Gymru – Future Inn, Caerdydd. Cefais wahoddiad i son am strategaeth technoleg iaith Cymraeg Llywodraeth Cymru. Dyma’r sleidiau o’m cyflwyniad. Does gan yr erthygl hon fawr i’w wneud gyda Bae Colwyn ond y gobaith y bydd cynyddu’r nifer o wefannau a blogiau Cymraeg fel yr un yma yn help wrth godi proffil yr iaith Gymraeg yn ecosystem y we. Ac mae’r nifer o erthyglau Cymraeg ar Wikipedia yn allweddol, fel y gwelwch yn y cyflwyniad…

 

 

Dyma fideo o’r digwyddiad

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Tyfod o’r mor

Un o lwyddiannau’r haf heulog hon oedd tyfod euraidd glan mor Bae Colwyn. Cafodd ei bwmpio o’r mor er mwyn gorchuddio’r cerrig bychain, ond mae’n amlwg fod ymwelwyr i’r dref wedi gwerthfawrogi’r tyfod ffres.

traeth Bae Colwyn yn yr haf 2013

Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn