Posted in Bae Colwyn fideo

Ar wib ar hyd y Prom yn yr haul

Dyma fideo o bromenad Bae Colwyn wnes i wrth arbrofi gyda Google Streetview Hyperlapse. Does dim sain.

Os am greu fideo o’r fath o’ch ardal chi:
1. dilynwch y ddolen o  http://www.teehanlax.com/labs/hyperlapse/ at y teclyn
2.  llusgwch  tagiau A a B ar y map i ddynodi’r dechrau a’r diwedd
3.  defnyddiwch meddalwedd dal fideo fel Faststone Capture i recordio’r olygfa
4.  lanlwythwth y fideo gorffenedig i YouTube, Vimeo neu Blip.tv
5. cydiwch yn y code mewnosod er mwyn ei arddangos yn eich blog
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Yr hen bont pren

Darlun rhamantus o bont pren dros nant gul mewn coedwig uwchben Bae Colwyn.