Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Baner yn chwifio

Cerdyn post Valentine wedi’i gyhoeddi gan John Hoskin o’r dref.
Ffordd yr Orsaf gyda baner anferth yn chwifio uwchben y stryd o’r ochr chwith.

Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn

Hwylio modelau ar lyn Parc Eirias
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Hwylio’n braf

Dau fodel o long hwylio yn symud yn braf ar lyn Parc Eirias.
Hwylio modelau ar lyn Parc Eirias

Posted in Bae Colwyn cerdiau post ffotograffiaeth Hen Golwyn

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn.
Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Dingle - dim dyddiad