Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

enwaulleoedd

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn.

Posted in cerdiau post Glan Conwy

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn gyda golau a chysgod hyfryd.

Posted in cerdiau post Llanelian

Sgwar Llanelian

Y sgwar yng nghanol pentref Llanelian.

Llwyau 1912
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn.
Ac yn odiach fyth ydy’r testun:
“For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Llwyau 1912
Llwyau 1912
Posted in cerdiau post Llanelian

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Posted in cerdiau post Llanddulas

Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo?

Posted in cerdiau post

Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw.

Posted in cerdiau post Hen Golwyn

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.