Posted in Bae Colwyn

Sit & Stew Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfodydd agored Sit & Stew amser cinio dydd Mercher yn Eglwys y Bedyddwyr, Price’s Drive, Bae Colwyn.

Syniad 428 Training yw’r sesiynau hyn. Cychwynwyd ym Mhensarn, Abergele.

Cyfarfod cymunedol agored, gyda chroeso i bawb, yw Sit & Stew neu Sitanstew. Eglurodd Scott Jenkinson o 428: “when visiting one of the local charity shops and telling the manager my problem, a voice came from nowhere shouting, “Stew! We need stew and somewhere to sit in the warm”. The head of a local lady named Paula popped up from behind a pile of second hand shoes.”

Yn ogystal a bwyd, mae’n gyfle i rannu syniadau, cyfarfod trugolion eraill yr ardal ac i gael gwybodaeth defnyddiol am lety, cymorth gydag ymrwymiad i gyffuriau ac alcohol, ac ambell beth arall.

 

stew photo

Sit & Stew
Princes Drive Baptist Church
Colwyn Bay
LL29 8LA