Posted in Bae Colwyn cylch lleol

Hywel Gwynfryn ar draeth Bae Colwyn

Bydd Hywel Gwynfryn, Radio Cymru, yn darlledu’n fyw ar y traeth ym Mae Colwyn ar Dydd Gwener Mehefin 10fed fel rhan o Daith y Saith Traeth. Bu ei gynhyrchydd mewn cysylltiad i ofyn am awgrymiadau – cymeriadau’r cylch – i gael sgwrs gyda Hywel ar y radio. Defnyddiwch y ffurflen Sylwadau isod os am awgrymu rhywun.

Posted in Bae Colwyn

Dyddiad i’ch dyddiadur: 28ain o Fai 2012

Dyna pryd fydd y torch Olympaidd yn cael ei gario rhwng Bangor a Chaer. Y gobaith yw y bydd y fflam yn pasio’n agos i Fae Colwyn. Cyhoeddir manylion taith y torch gan London 2012 mis nesaf.

Dyma ddolen i’r ffurflen er mwyn awgrymu person i gario’r torch, (cyn y 27ain o Fehefin 2011).

O.N. Oes na adran Gymraeg i wefan swyddogol y Gemau Olympaidd nesaf?

Posted in Bae Colwyn cylch dyfrliw Hen Golwyn lleol

Sinemâu Bae Colwyn

Bu Dad yn sôn yn ddiweddar am rai o sinemâu yr ardal:

Arcadia – to fflat mwyaf Ewrop yn ôl y sôn pan adeiladwyd ger yr hen swyddfa bost. Newidiodd enw’r sinema i The Wedgewood. Dwi’n cofio gwylio sawl ffilm James Bond yn y Wedgewood. Paentiwyd yr adeilad yn Wedgewood Blue.

Princess – nepell o’r Arcadia/Wedgewood. Sinema lai ger y farchnad dan do ble roeddwn i’n arfer prynu monkey boots yn y 70au. Boi o Glan Conwy oedd piau’r hen farchnad medde Dad.

Cosy – wrth y bus stop ger y llyfrgell Bae Colwyn. Am enw braf i sinema.

Rialto – roedd Dad yn cofio’r enw ond fawr mwy am y sinema yma.

Odeon – gyferbyn ag Eglwys St John’s. Newidiodd ei enw i’r Astra. Mae ‘na ffotograffau ardderchog o’r sinema hon ar wefan English Heritage. Am resymau hawlfraint, does dim modd dangos y rhain ar y wefan hon, ond dyma sgets frysiog gen i o’r hen Astra. Roedd hi’n eicon Art Deco ac mae’n golled i Fae Colwyn. Fflatiau sydd ar y safle yma heddiw.

sgets o'r Astra - Odeon

Roedd ‘na sinema yn Hen Golwyn hefyd ond nid oedd Dad yn cofio’i enw.
Am ei fod yn mynd i’r ysgol yn Llanrwst, arferai Dad fyn i Luxor Llanrwst i wylio ffilmiau yn aml.Dywedodd ei fod wedi methu’r bys olaf adre sawl gwaith ac wedi gorfod cerdded adra pob cam o Lanrwst i Glan Conwy.

Posted in Bae Colwyn

Gwegamera

Mae’n braf yng Nghonwy heddiw, yn ôl y ddelwedd o wegamera teamdolly.co.uk Pete Macmillen. Diolch i Pete am ganiatáu i  ni arddangos lluniau o’i wegamera yma ar BaeColwyn.com. Mae ‘n linc cyson i’r llun ar ben y dudalen hon.

Conwy