Posted in Eisteddfod Glan Conwy

Dim lle yn y llety i Robert John Owens

Y 3ydd o Ragfyr yw Diwrnod Rhyngwladol Bobl Gydag Anableddau (United Nations International Day of Persons with Disabilities).

Hunangofiant Robert John Owens 1921-2006 o Glan Conwy yw Trwy’r Dyfroedd. Ysgrifennodd hanes ei fywyd ar gyfer cystadleuaeth y Fedal Ryddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1978. Roedd Robert John yn ffrind i’n teulu ac roeddwn i wedi trafod cyhoeddi ei lyfr arlein gyda fo cyn iddo farw. Mae ei hanes yn unigryw am sawl reswm. Roedd ganddo cerebral palsy ac roedd teipio pob llythyren ar ei deipiadur yn gampwaith gan fod hyn yn beth mor anodd iddo. Mae hyn yn amlwg wrth i chi ddarllen y manuscript ar y wefan.

Ar yr un gwefan, mae’n nhad yn adrodd hanes Robat John yn gyrru ei gar tair-olwyn o Lansanffraid, Glan Conwy i Exeter er mwyn mynychu cwrs argraffu. Gan mai siwrnai o 300milltir oedd hwn a bod angen iddo osgoi priffyrdd, bu’n rhaid rhaid rhannu’r daith dros dridie:

  • “…aeth i Aberystwyth y diwrnod cyntaf ac aros mewn gwesty lle roedd wedi bwcio ystafell, a chael ei gyfarch ar stepan y drws gan y perchennog gyda’r geiriau: “If I’d known that you were handicapped I wouldn’t have accepted your booking.” Ond roedd gwaeth i ddod! Yr ail stop oedd yn Casnewydd lle yr oedd eto wedi bwcio ystafell, ond pan ddaeth wyneb yn wyneb a’r perchennog, a hwnnw’n sylweddoli ei fod yn anabl dywedodd wrtho nad oedd lle yn y llety a’r tro hwn, gan ei bod yn hwyr y nos, bu’n rhaid iddo ofyn cymorth yr heddlu.”

Bu Robert John yn ddylanwad mawr arnaf i ac rwy’n gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen hanes ei fywyd yn ei eiriau ei hun.

Robert John Owens yn 1991 yn dathlu ei benblwydd yn 70 oed.
Robert John Owens, Glan Conwy, yn 1991 yn dathlu ei benblwydd yn 70 oed.