Posted in Deganwy

Harbwr llechi Deganwy

Llun gan hen hen daid cymydog fy nhad yw hwn. Dyma longau yn Neganwy yn cael eu llwytho gyda llechi. Diolch i Brian Haynes am roi sgan o’r llun i mi.

Yn ol y dudalen hon (PDF), hwylio allan o harbwr dyfnach Porthmadog wnaeth y rhan fwyaf o lechi trymion Blaenau Ffestiniog. Serch hynny, roedd porthladd Deganwy ar ei anterth rhwng 1886 a 1914, gyda glo o dde Cymru a choed o Sgandinafia yn cyrraedd wrth i’r llechi adael.