Bryn Euryn 1908
Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Bryn Euryn 1908

Y bryn hanesyddol Bryn Euryn ar ochr gorllewinol y dref. Ffoto o 1908.

Bryn Euryn 1908

Beach Rd Hen Golwyn 1910
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Beicio ym 1910

O’r flwyddyn 1910 dyma lun o’r ffordd i’r glan mor yn Hen Golwyn gyda merch a’i beic ar yr ochr chwith.

Beach Rd Hen Golwyn 1910