hogyn bach yn beichio crio
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Dadi ar goll

Cerdyn post gomig o bachgen bach yn wylo am ei fod wedi colli ei dad.

hogyn bach yn beichio crio