Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Dingle rhamantus

Llun rhamantus o’r Dingle o gasgliad y Library of Congress, UDA, 1890-1900.

Dingle Bae Colwyn o'r oes Fictorianaidd

Posted in Bae Colwyn

Ymdroelli i’r mor

Dyma hen gerdyn post Tuck, o 1905, wedi ei liwio gyda phaent ‘tint’. Dangosir y ffordd i lawr i’r glan mor.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Dawns y Blodau

Yn edrych yn debyg i’r ferched sy’n gwneud Dawns y Blodau yn seremoniau’r Eisteddfod, dyma lun o’r 1af o Fai 1920 o grwp o ferched yn croesawu’r tywydd braf.