Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Drudwy’n dathlu achubiaeth Pier Bae Colwyn

Yn dilyn y newyddion fod y Cyngor wedi prynnu Pier Bae Colwyn, dyma luniau o ddrudwy yn hedfan uwch ei ben.

Posted in Bae Colwyn ffotograffiaeth

Pafiliwn Pier Bae Colwyn

Tua diwedd y cyfnod Fictorianaidd tynnwyd y llun yma o Bier Bae Colwyn. Sylwch ar y Pafiliwn ar ben y Pier. Roedd hwn yn boblogaiddd ymysg ymwelwyr i’r Bae gyda pherfformiadau a chyngherddau di-ri.

Y Pier a'r Pafiliwn Bae Colwyn tua 18900 Library of Congress

Posted in Glan Conwy sain

Meddwi a Band of Hope

Dyma recordiad 1959 o Roger Edwards, Glan Conwy. O feddwl mai yn ei 80au roedd Mr Edwards pan recordiodd nhad hwn yn ’59, mae’n debyg mai tua 1880 fe’i ganwyd. Recordiodd dad dau ril o dap gyda Mr Edwards ac mae’n hudolus gallu gwrando ar atgofion dyn a magwyd yn y pentre yn ystod y C19eg. Dyma Mr Edwards yn son am y Band of Hope a ffyrnigrwydd plismon y pentre tuag at bobl oedd wedi meddwi:

Roger Edwards, Glan Conwy 1959 Band of Hope ac yfed yn Glan Conwy by aberth