Posted in Bae Colwyn

Heol Abergele, Bae Colwyn c1904

abergele-road-bae-colwyn-c1904llyfrgellgen


MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru
MANYLION TRWYDDEDU
Creative Archive License
Crëwyd gan: Unknown
Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru