Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Heol Gonwy, Bae Colwyn.

Enghraifft arbennig o ffotograffiaeth cynnar o oes y ceffyl a throl. Mae’n ddrwg gen i am y llinellau a ymmdangosodd ar y sgan.

Sylwch ar y ffordd mae’r nwyddau wedi eu hongian tu allan i’r siop ar y chwith.

Mae siop ‘Pryce Williams and Son’ ar yr ochr dde.