Posted in Bae Colwyn cylch Hen Golwyn

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd.

Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar economi i bobl lleol drwy creu cyfoeth yn lleol, adeiladu cwmniau bychain lleol, Angorau (ysbyty, coleg, cyflogwr mawr), gofal cymdeithasol a defnydd cynnaliadwy o asedau ac adnoddau naturiol.

Debyniodd BCT £13miliwn o’r Loteri Fawr er mwyn gallu rhoi £1milliwn yr un i 13 o ardaloedd yng Nghymru.

Mae ardal Glyn, ganol Bae Colwyn, yn un o’r 13 ardal. Ac yn cynrychioli Glyn, Bae Colwyn heddiw yng Nghaerdydd mae Chris Hemmings o’r dref.

Chris Hemmings o Fae Colwyn yn trafod maniffesto BCT

Cadwch golwg ar wefan BCT i weld y Maniffesto pan mae’n cael ei gyhoeddi ar wefan BCT. 

 

Posted in ffotograffiaeth Hen Golwyn

Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

beachrdhengolwyn

Gan gwmni CS Longman

Posted in cerdiau post Hen Golwyn

Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram.

Posted in Bae Colwyn cerdiau post ffotograffiaeth Hen Golwyn

Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn.
Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post.

Dingle - dim dyddiad
tai bach yr haf
Posted in Bae Colwyn cerdiau post Hen Golwyn Llandrillo-yn-Rhos

Tai bach yr haf

Dwi’n cofio’r tai bychain  (chalets) yma ar ochr chwith ffordd y promenade wrth yrru o Hen Golwyn i Rhos on Sea. Dyma lun o c1960 sy’n dangos nhw yn eu anterth.

tai bach yr haf

Posted in Bae Colwyn cylch dyfrliw Hen Golwyn lleol

Sinemâu Bae Colwyn

Bu Dad yn sôn yn ddiweddar am rai o sinemâu yr ardal:

Arcadia – to fflat mwyaf Ewrop yn ôl y sôn pan adeiladwyd ger yr hen swyddfa bost. Newidiodd enw’r sinema i The Wedgewood. Dwi’n cofio gwylio sawl ffilm James Bond yn y Wedgewood. Paentiwyd yr adeilad yn Wedgewood Blue.

Princess – nepell o’r Arcadia/Wedgewood. Sinema lai ger y farchnad dan do ble roeddwn i’n arfer prynu monkey boots yn y 70au. Boi o Glan Conwy oedd piau’r hen farchnad medde Dad.

Cosy – wrth y bus stop ger y llyfrgell Bae Colwyn. Am enw braf i sinema.

Rialto – roedd Dad yn cofio’r enw ond fawr mwy am y sinema yma.

Odeon – gyferbyn ag Eglwys St John’s. Newidiodd ei enw i’r Astra. Mae ‘na ffotograffau ardderchog o’r sinema hon ar wefan English Heritage. Am resymau hawlfraint, does dim modd dangos y rhain ar y wefan hon, ond dyma sgets frysiog gen i o’r hen Astra. Roedd hi’n eicon Art Deco ac mae’n golled i Fae Colwyn. Fflatiau sydd ar y safle yma heddiw.

sgets o'r Astra - Odeon

Roedd ‘na sinema yn Hen Golwyn hefyd ond nid oedd Dad yn cofio’i enw.
Am ei fod yn mynd i’r ysgol yn Llanrwst, arferai Dad fyn i Luxor Llanrwst i wylio ffilmiau yn aml.Dywedodd ei fod wedi methu’r bys olaf adre sawl gwaith ac wedi gorfod cerdded adra pob cam o Lanrwst i Glan Conwy.