Posted in Bae Colwyn

Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875)

Golygfa o dai ym Mae Colwyn. Mae nant yn rhedeg islaw’r tai; mae rhai gwragedd yn sefyll wrth eu drysau a gellir gweld dillad yn sychu ar y leiniau dillad. Tynnwyd y ffotograff gan John Thomas.

llawrdre-llyfrgellgenedlaetholcymrugtj12910_2

 

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/1512
MANYLION HAWLFRAINT
© Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016
MANYLION TRWYDDEDU
Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru
All Rights Reserved.
Crëwyd gan: Thomas, John
Perchennog: The National Library of Wales