multi-view o Fae Colwyn
Posted in Bae Colwyn cerdiau post

Cerdiau post aml-olygfa

Mae cerdiau post aml-olygfa wedi bod yn boblogaedd er talwm. Dyma un sy’n dagos ambell agwedd o Fae Colwyn, gan gynnwys y llyn llongau newydd (ar y pryd) ym Mharc Eirias.

multi-view o Fae Colwyn

Posted in arferion cerdd Glan Conwy hanes

Hel Calennig

Blwyddyn Newydd Dda i chi ac i bawb sydd yn y ty….
Dyna’r cerdd hel calennig enwocaf yng Nghymru am wn i. Ond ches i hanes hel calennig ardal Glan Conwy cyn yr Ail Rhyfel Byd gan fy nhad.

Arferai John Emrys Williams godi’n gynnar achos yr ymwelydd cyntaf oedd fel arfer yn cael yr anrheg orau. Roedd un trigolyn arfer rhoi hanner coron iddo. Roedd hyn yn ffortiwn. Ond ateb eraill i’r dymuniad Blwyddyn Newydd Dda oedd:
“Yr un fath i chi a llawer iawn ohonyn nhw”

Hoff gerdd Calenig Dad oedd:

Fy nghlennig, fy nghlennig i’r Christmas Bocs
Mam yn ei sgidie a dad yn ei glocs.

calennig Cymreig. Oren, cloves a sinamonn