Posted in Cymraeg lleol

Sut i greu blog lleol Cymraeg

Mae Carl Morris newydd gyhoeddi tudalen ar Hedyn sy’n egluro sut i sefydlu blog lleol fel BaeColwyn.com. Bues i yn Talk About Local ddydd Sadwrn a bu trafodaeth ddwys am ein traddodiad Papurau Bro. Yn ogystal â blogiau lleol, oni fyddai’n braf gweld mwy o fersiynnau arlein o’r Papurau Bro hyn? Un ffigwr welais i am amcan nifer darllenwyr (nid gwerthiant) holl Bapurau Bro Cymru oedd 70k. (c/f  Western Mail 33k, Daily Post ?k, South Wales Echo 50k, South Wales Argus 30k, Evening Post 54k, Golwg 12k, Cymru 4k -Ffynonellau: rhai yn ABC, eraill amrywiol) 
Diolch i Carl am gyhoeddi’r cyfarwyddiadau cam-wrth-gam.

Posted in Bae Colwyn bwyd

Smorgasbord ym Mharc Eirias

Rhywbryd yn fy mhlentyndod, mae gen i gof fod Mam a Dad wedi mynd a ni am ginio Sul i’r Four Oaks ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Roedd na ‘menu’ newydd: Smörgåsbord; bwffe o Sweden; talu un pris a bwyta llond eich bol. Raedd ‘na grafadlacs, bara rhyg, penwaig wedi biclo, ayb

Mae’r Four Oaks wedi diflannu bellach, ond dwi dal i gofio’r cinio Sul yna nol yn y 70au.

Four Oaks, Parc Eirias, Bae Colwyn (chwith). Sgets gan Harry Gee.
Four Oaks, Parc Eirias, Bae Colwyn (chwith). Sgets gan Harry Gee.