Posted in Bae Colwyn fideo

Mods 1982

Dyma fideo o 1982 o rali sgwters ym Mae Colwyn gan Rob2Stroke.

Posted in Bae Colwyn Eisteddfod fideo

Pwt o ffilm Pathe News o Eisteddfod Bae Colwyn 1947

Bae Colwyn – Eisteddfod Genedlaethol 1947

Beth tybed sydd yn nghefndir y shot ola? Ai’r llyn cychod neu’r mor sydd yno?

Os nad yw’r fideo yn ymddangos, cliciwch yma.

Posted in Deganwy

Harbwr llechi Deganwy

Llun gan hen hen daid cymydog fy nhad yw hwn. Dyma longau yn Neganwy yn cael eu llwytho gyda llechi. Diolch i Brian Haynes am roi sgan o’r llun i mi.

Yn ol y dudalen hon (PDF), hwylio allan o harbwr dyfnach Porthmadog wnaeth y rhan fwyaf o lechi trymion Blaenau Ffestiniog. Serch hynny, roedd porthladd Deganwy ar ei anterth rhwng 1886 a 1914, gyda glo o dde Cymru a choed o Sgandinafia yn cyrraedd wrth i’r llechi adael.